top of page

Změny v psychickém stavu pod vlivem návykových látek: Jak je rozpoznat?

Aktualizováno: 3. 4.

Návykové látky způsobují problém, který se týká čím dál více lidí. Bohužel do této skupiny mnohdy patří i děti, které jsou vůči takovým látkám ještě zranitelnější. Jak návykové látky působí na naši psychiku a jak vlastně poznáme člověka pod vlivem?


Jak to všechno začíná?

Nejvíce závislostí začíná při (pouhém) experimentování s drogou např. při společenské akci nebo v jiném sociálním kontextu. Pro některé jedince se užívání návykových látek následně stane častější záležitostí. Riziko a rychlost závislosti pak závisí na povaze drogy.

Na návykové látky si organismus postupně zvyká a pro dosažení požadovaného účinku jsou postupem času zapotřebí stále vyšší dávky. Při zvyšování se uživatel dostává do stavu, kdy se pro něj život bez návykové látky stává čím dál těžší.


Pokusy o ukončení užívání návykových látek jsou zastaveny nezvladatelnou touhou dalšího užívání. Abstinenční příznaky mohou být velmi nepříjemné a bolestivé.


Uživatel návykové látky

Někdy je poměrně obtížné rozlišit běžné projevy nepohody, náladovosti nebo nemoci od projevů užívání návykových látek.

Jsou zde ovšem určité opakující se vzorce chování, které je vhodné sledovat:


  • PROBLÉMY VE ŠKOLE NEBO V PRÁCI

Může se jednat o častou absenci, náhlý nezájem o školní/pracovní výsledky nebo pokles v úspěšnosti a výkonnosti.


  • ZDRAVOTNÍ PROBLÉMY

Uživatel návykových látek ztrácí životní energii a motivaci.


  • ZANEDBANÝ VZHLED

Mezi projevy užívání návykových látek patří ztráta zájmu o oblečení a celkovou upravenost.


  • ZMĚNY V CHOVÁNÍ

Člověk užívající návykové látky klade přílišný důraz na soukromí. Často má přehnané negativní reakce na projevený zájem od okolí či na dotazy mířící k jeho osobě a zažívá prudké změny v chování ke kolegům, přátelům i rodině.


  • ROSTOUCÍ FINANČNÍ VÝDAJE

Neposledním projevem užívání návykových látek jsou náhlé žádosti o peníze, půjčky bez srozumitelného důvodu a také krádeže peněz nebo cenných věcí bez vědomí vlastníka. Toto chování může být indikátorem nekontrolované potřeby obstarání prostředků pro nákup návykové látky.


Jak se projevuje závislost na návykových látkách?

Závislost na návykových látkách se může projevovat různými způsoby. Patří mezi ně pocit, že je třeba užívat návykovou látku pravidelně (každý den nebo několikrát denně). Závislý cítí intenzivní potřebu užití návykové látky a tato potřeba většinou neustále roste s přibývajícím časem.


Také věnuje značné úsilí a finance tomu, aby si danou látku pravidelně zajišťoval. Vzhledem k vlivům návykové látky závislý neplní své závazky a pracovní povinnosti, zanechává společenských a sportovních aktivit.


V krajních případech se nevyhýbá přestupkové a trestné činnosti, hlavně pokud se jedná o obstarání návykové látky. V takových stavech, kdy závislý nemá přísun návykové látky, zažívá abstinenční příznaky, který mohou být velmi nepříjemné.

autor: Veronika Čížková

Zdroje


46 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page