top of page

Mediace jako prostředek řešení konfliktů


Co je to mediace?

Mediace pochází z latinského slova mediare, což znamená střed, být ve středu. Mediátorem je tedy ten, který je uprostřed mezi dvěma stranami.


Mediaci najdete v polovině cesty mezi soudy a vyjednáváním. U soudu se rozhoduje za vás, a to jak o průběhu jednání, tak o výsledku. Při vyjednávání naopak ovlivňujete cíleně obojí, tedy jak průběh, tak i výsledek. Nejste ovšem sami, kdo má tuto „moc“. Ve vyjednávání obě strany směřují k tomu, aby dosáhly svého cíle.


Oproti tomu mediace je tvořivá, dobrovolná a odmítá manipulaci. Ponechává stranám rozhodnutí o tom, zda a na čem se dohodnou. Starost o proces, jak k rozhodnutí dojdou, svěřují nestrannému expertovi, mediátorovi.


Jde tedy o proces, kterého se účastní minimálně tři lidé. Každá strana má právo účastnit se mediace se svým právním zástupcem. Jeho přítomnost může být pro stranu významně užitečná, a to především kvůli právním otázkám, jež mohou vyvstat v průběhu mediace, a s nimiž může právní zástupce svému klientovi na místě poradit, bez nutnosti mediaci přerušit. V některých případech je také přínosné zapojit do procesu mediace i děti, nové partnery a případně další osoby, kterých se situace týká.


Je nutná příprava?

Mediace je v podstatě rozhovor mezi stranami, který koriguje mediátor. Na stranách je rozhodnutí o tom, co vše bude během mediace předmětem jednání, jak daleko se v mediaci dostanou a jak bude vypadat její výsledek; může to být například dohoda nebo částečná dohoda. Je tedy užitečné, aby na mediaci přišly strany připraveny. Účastníci mají k dispozici potřebné údaje, dokumenty a ujasněnou strategii vyjednávání. Je důležité mít přesnou představu o tom, jaká dohoda je pro strany ideální, přijatelná, nebo naopak, kdy je lepší se spíše nedohodnout než dohodnout.

Není to však nic složitého. Mediátor vám dopředu poskytne základní informace a seznámí vás s principy, účelem a průběhem mediace. Promluvíte si také o rozdělením rolí při tomto procesu.

Zpravidla také zašle smlouvu o provedení mediace, kterou společně se stranami uzavře v případě, že mají o jeho služby zájem. V rámci prvního setkání s mediátorem si případně objasníte další dotazy a zkonkretizujete specifické požadavky pro mediaci.


Co je úlohou mediátora?

Mediace obsahuje celou škálu různých procesů, které mediátor musí dokonale ovládat. Od budování poškozené či ztracené důvěry mezi stranami sporu, přes umění pracovat s emocemi, které nutně doprovázejí každý konflikt, až po schopnosti vyjednávat či hrát pro strany ďáblova advokáta.


Úkolem mediátora je dbát na to, aby každá ze stran dostávala dostatečný (nikoli naprosto stejný) prostor k vyjádření, neutralizovat výroky každé ze stran tak, aby se snižovala jejich případná útočnost. Výroky může také přeformulovat podle jejich smyslu.


V dalších fázích mediace se dbá na to, aby mediátor mezi stranami našel společnou půdu, aby se mezi stranami postupně budovala důvěra a vzájemné pochopení. Důležitou částí mediačního procesu je hledání možných řešení situace a vyjednávání jejich podmínek.


Strany mediace jsou odpovědné za obsah a její výsledek. Jsou to strany, které za mediátorem přicházejí s nějakým konfliktem. Je na nich, aby mediátorovi vysvětlily, s čím přicházejí, co od mediace očekávají a jaký požadují výsledek. I proto je potřeba se na mediaci připravit.


Jak mediace probíhá?

V průběhu mediace strany prochází určitými fázemi. Zpočátku mediátor pokládá velké množství otázek, a to z důvodu pochopení situace obou stran.


V dalším kroku účastníci společně probírají, co pro strany daná situace znamená a kam se chtějí posunout. V průběhu procesu mediátor buduje společnou půdu tak, aby mohlo dojít k pochopení a vzájemné dohodě, která bude pro obě strany úlevná. Dojde tak do jisté míry k depersonifikaci sporu a společně se tak strany mohou soustředit na to, jak danou věc rozlousknout a její věcné jádro vyřešit.
Infografika mediačního procesu.

Autor: zapsaná mediátorka Mgr. Diana LokajíčkováKdy služeb mediátora využít?

Na tuto otázku máme následující odpověď: vždy, když se objeví konflikt ve vztahu a je přítomen alespoň jeden z níže uvedených bodů:


  • dlouhodobá spolupráce mezi dvěma stranami;

  • poškozená důvěra;

  • obchodní tajemství a potřeba mlčenlivosti;

  • potřeba řešení, které bude rychlejší než rozhodnutí soudem;

  • podmínka nižších nákladů než v soudním řízení.

Pokud byl narušen vztah mezi stranami alespoň v jednom z výše uvedených bodů, mediátor může pomoci s řešením vzniklé situace rychleji a levněji než soud, navíc se zachováním naprosté důvěry. Pokud byste chtěli případně vědět, zda-li je právě vaše náročná situace vhodná k řešení cestou mediace, můžete si vyplnit dotazník v odkazu zde.


Autorky:

Mgr. Diana Lokajíčková, zapsaná mediátorka, https://resenidohodou.cz/

Ing. Veronika Portešová, zapsaná mediátorka https://consensus.cz/26 zobrazení0 komentářů
bottom of page