Život s jinou barvou pleti

09.09.2022

Jaké to pro tebe je po psychické stránce? Máš insecurities ohledně sama sebe?

Jasně, sama mám hodně insecurities, některé se týkají vzhledu, jiné schopností nebo třeba vlastní osobnosti. Věřím, že do jisté míry jsou insecurities normální a má je každý. Nemusí být nevyhnutelně špatné, třeba tím, že nás nutí se rozvíjet. Zároveň však vím, jak je těžké najít tu "zdravou" hranici. Sama se někdy ocitám v situacích, kdy mě mé nejistoty převálcují a necítím se vůbec dobře.

Setkala ses s odsuzováním?

S odsuzováním jsem se setkávala a doteď setkávám. Ať už kvůli svému původu (i když zas tak odlišná ve finále nejsem) nebo v dětství kvůli tomu, že jsem byla z nižší sociální vrstvy. Setkávala jsem se s odsuzováním i ze strany rodiny, byla jsem moc taková a málo taková. Dnes se možná než s odsuzováním setkávám s předsudky.

Jaké myšlenky tě nejvíce sužují?

Když jsme mladí, máme těch insecurities hodně a mrzí mě, že jsem třeba ve svých teen letech nevěděla, že v tom nejsem sama. Neměla jsem úplně za kým jít, a pak jsem dělala věci, které mému stavu nijak nepomáhaly.

Co ti pomáhá?

Může to znít jako klišé, ale dělat něco, co mám ráda, co mě baví a naplňuje. A nekoukat tolik na to, co si myslí ostatní. Ráda si dělám detox od sociálních sítí nebo si jen vypnu telefon. Hezky se o sebe postarám, přečtu si knihu, někam zajedu, trávím čas v blízkém kruhu lidí. Vytvořím si řád ve věcech, ale zároveň trošku zpomalím, protože podle mě insecurities vycházejí právě z honby za něčím, co nemáme nebo v čem se cítíme nedostateční. Trvalo mi, uvědomit si, že i ve své "nedostatečnosti" jsem vlastně úplně v pořádku.