Každý je zajatcem svého strachu

08.05.2022

Strach je jako pouta, která nás drží před skokem do neznáma. Jedná se o přirozenou emoci, která nás chrání před něčím, co by pro nás mohlo skončit špatně. Náš mozek nedokáže rozeznat realitu od představy. Při představě scénáře, jak by mohla určitá situace dopadnout, vnímá mozek tyto představy jako realitu. Spouští stejný strach, jako kdyby se daná věc skutečně odehrávala.

Jde tedy o jakéhosi ochránce. Radí nám, ať určité věci neděláme. Avšak zároveň je to náš věznitel, který nás nechce nechat vyzkoušet si nové věci.

Na představy o špatném scénáři se postupně nabalují další a další myšlenky podporující to nejhorší. Nakonec si uvědomíme, že kvůli všem těmto rizikům nemá smysl se do dané činnosti pouštět. Anebo do ní půjdeme (protože nás možná někdo donutil) s tím, že se stane něco špatného. Víte co? Ono se to opravdu stane, protože jste na to svůj mozek připravili.

Ale nebojte, funguje to i naopak. Když si budete představovat pozitivní scénáře a rozhodnete se, že danou věc vyzkoušíte, a budete dobrému konci věřit stejně jako v opačném případě, vyjde váš pozitivní scénář.

Čeká-li vás zkouška ve škole, prezentace před lidmi či pohovor a nějakým způsobem jste se na to připravili, buďte v klidu, zvládnete to. Není třeba přemýšlet nad tím, co všechno by se mohlo pokazit. Raději myslete na to, co všechno by se mohlo povést, protože tak se budete cítit mnohem lépe. Překonáním strachu si rozšiřujete svoji komfortní zónu. A čím častěji se budete konkrétnímu strachu vystavovat, tím rychleji se ho zbavíte. Jakmile strach překonáte, budete se cítit dobře.

Lidé obecně o věcech občas až moc přemýšlí. Tím se připravují o příležitosti a možnosti dosažení svých cílů. Pokud něco doopravdy chcete, tak si za tím jděte. Nepřemýšlejte při tom nad tím, kolik překážek vás čeká. Až přijde první, tak ji vyřešte a pokračujte v cestě, dokud nedojdete k cíli.

Strach je dobrý sluha, ale zlý pán. Učiňte si ze strachu svého sluhu a dělejte i věci, ze kterých máte strach, protože právě ty vás posunou dál.

JAK PRACOVAT SE STRACHEM

Co je to strach?

Strach se dá definovat jako podmíněná reakce averze. Když totiž pocítíme strach, naší první reakcí je nemít k němu pozitivní vztah. Je to pochopitelné, protože pocit strachu není zrovna příjemný.

Strach je určitý druh energie, z níž děláme problém tím, že s ní navazujeme určitý vztah, který má často negativní základ. Je běžné tvořit si takový vztah ke strachu tím, že ho posuzujeme a hodnotíme. Říkáme věci jako „Takhle bych se cítit neměl.“ nebo „Cítit strach znamená, že jsi slabý.“ Takové soudy nás mohou vést k pocitům hanby, na základě čehož se snažíme svůj strach před okolím skrývat.

Mezi typické způsoby vztahu se strachem patří:

· Snaha strach ovládnout.

· Odstrkování strachu.

· Vyhýbání se spouštěčům strachu.

· Identifikace se strachem jako s naší součástí, a ne pouze jako s univerzální zkušeností.

Všechny tyto vztahy mají tendenci vytvářet spíše emocionální úzkost a zmatek než mír a jasnost.

Nejběžnější druhy strachu:

• strach z bolesti (fyzické + emocionální)

• strach z nemoci, stárnutí a smrti

• společenské obavy (nesouhlas, souzení, nezapadání, pochybnosti o své osobě)

• strach ze změny (např. měnící se ekonomika, politické prostředí)

• strach z neznámého

• strach ze ztráty kontroly

• strach ze samoty

• strach z intimity

• strach z pocitu strachu

Změňte svůj vztah se strachem

Změna vztahu, který ke strachu zaujímáme, je klíčovou součástí snižování emocionálního utrpení s ním spojeného. Je důležité si uvědomit, že strach je běžnou univerzální zkušeností, kterou zažívá každý člověk. Vnímat strach jako něco osobního vytváří pocit oddělení od ostatních či odloučení, což může tuto emoci ještě více prohloubit a zhoršovat nepříjemné emoční stavy.

4 způsoby, jak pracovat se strachem:

Než abychom strach soudili, snažili se ho ovládat nebo ho potlačovali, je užitečnější vztahovat se ke strachu širším, ohleduplnějším a soucitnějším způsobem. Tak lze strach úplně odstranit nebo ho alespoň zmírnit. I když následující postupy zní jednoduše, mohou zanechat silný dopad, pokud je člověk bere vážně.

1. Vytvořte si vnitřní klid

Věnujte pozornost svému dechu nebo dělejte jiný druh činnosti, který přináší pocit uvolnění.

2. Zkoumejte strach spíše se zvědavostí než se záměrem ho soudit

Sebekritika je jako svěrák, který sevře zážitek strachu. Naopak zvědavost věci otevírá a strach se díky ní často stává méně intenzivním.

3. Zapojte se do praktik meditace zvané „loving-kindness“

Tento druh meditace je zvláště užitečný pro lidi, kteří zažívají silný strach nebo paniku. Loving-kindness meditace je strukturovaný typ meditace, který podporuje přátelský přístup k sobě a ostatním. Vytváří pocity vnitřní pohody a míru.

4. Uvědomujte si své „kontaktní body“

Když si všimnete strachu, zaměřte se na kontakt svých nohou se zemí nebo na pocity v zádech, když se dotýkají židle, na níž sedíte. Uzemnění vám může pomoci uvědomit si přítomnost namísto strachu, který je orientovaný spíše na budoucnost.

Autor: Damia Veselá