Co přijde po smrti?

09.11.2021

Teorie reinkarnace

Co si pod ní představit? Kde má reinkarnace svůj původ?

Základem reinkarnace je přesvědčení, že duše není vázána na tělesnou schránku, po smrti z ní může odejít a převtělit se do jiné. Duše tak může žít více než jen jeden život, během svých životů získává nové zkušenosti, rozvíjí se a stává se dokonalou neboli hodnou ke spasení.

Myšlenka reinkarnace pochází z náboženství, kterými jsou hinduismus a buddhismus. Věří v ni také další menší komunity. Jejími zastánci byli i velcí řečtí filozofové jako například Platón, Empedoklés nebo Sokrates.

Samotná reinkarnace se vždy úzce pojí s takzvanou karmou. Karma je definována jako souhrn všech činů člověka, které ho doprovázejí jako odměna nebo trest do dalších životů. Jinými slovy, pokud duše v minulém životě hodně hřešila, byla například majetnická a sobecká, je velice pravděpodobné, že v budoucím životě skončí tato duše bez peněz a bude žít v chudobě, aby bylo vyrovnáno její špatné chování v předchozím životě. V karmě jde hlavně o rovnováhu a spravedlnost, díky kterým se duše stává lepší a blíží se k dosažení stavu nirvány (v buddhismu) nebo mókša (v hinduismu), tedy k ukončení koloběhu života a tím pádem také utrpení, jenž z něho plyne.

Po ukončení reinkarnace se duši dostane duši spasení - vrátí do jednoty, ze které přišla. Představme si to tak, že s ostatními dušemi bude v jednotě spolu existovat jako samostatný a unikátní jedinec, kterým se za dobu svého života stala.

V čem se však výklady reinkarnace rozchází, je myšlenka, zda se může duše člověka převtělit do jiných bytostí jako například zvířecích (viz dále). Několik zdrojů také uvádí, že ne každé duši by mělo být umožněno reinkarnovat. Tato možnost má být nabídnuta pouze těm, které zemřeli předčasně.

Drobné odchylky jsou také ve vnímání karmy. Některé hinduistické směry se například přiklání k tomu, že karma je neoblomná a za stav karmy si můžeme pouze my sami. Další naopak věří, že karmu má pod kontrolou bůh, který může všechny hříchy vymazat a duši spasit, právě o toto hinduisté většinou prosí ve svých modlitbách.

autor: Karolína Ribárová