Nejčastější mýty o depresi

03.01.2022

A jak je poznat

Deprese je závažná dlouhotrvající porucha, která se projevuje hlubokým smutkem, frustrací, zoufalostí, suicidálními myšlenkami, nechutenstvím, osamocením a silnou únavou.

Dalšími příznaky mohou být:

  • úzkost

  • insomnie (problémy se spánkem)

  • zvýšená agrese

  • demotivace jedince

  • nesoustředěnost

  • neklid těla

  • poruchy paměti

  • halucinace a bludy 

„Sama jsem si depresí prošla. Byla mi diagnostikována těžká deprese s psychotickými příznaky. Horší stav jsem v životě nezažila a dnes bych ráda vyvrátila mýty, které o depresi kolují. Vím totiž, že lidé trpící touto, ale i jakoukoliv jinou psychickou poruchou, se často potýkají s nejrůznějšími soudy a výroky od lidí, kteří s depresemi žádnou zkušenost nemají." 

Deprese je života ohrožující nemoc klasifikovaná v MKN-10 (mezinárodní klasifikace nemocí a souvisejících zdravotních problémů). 

Deprese vzniká různými způsoby. Podle příčiny vzniku se dělí na:

a) Endogenní – příčina vzniku je v poruše chemie mozku.

b) Farmakologickou – způsobená léky či jinými přípravky (vznik depresivních stavů může vyvolat např. i hormonální antikoncepce).

c) Organickou – vzniká při poškození mozku (úrazy hlavy, nádor...).

d) Reaktivní – vzniká jako reakce na stresovou událost či trauma.

Autor: Viktorie Soukupová

02/2022 - Únorové vydání