Nejčastější mýty o depresi a jak je poznat?

03.01.2022


Deprese je závažná dlouhotrvající porucha, která se projevuje hlubokým smutkem, frustrací, zoufalostí, suicidálními myšlenkami, nechutenstvím, osamocením a silnou únavou.

Dalšími příznaky mohou být:

 • úzkost

 • insomnie (problémy se spánkem)

 • zvýšená agrese

 • demotivace jedince

 • nesoustředěnost

 • neklid těla

 • poruchy paměti

 • halucinace a bludy 

„Sama jsem si depresí prošla. Byla mi diagnostikována těžká deprese s psychotickými příznaky. Horší stav jsem v životě nezažila a dnes bych ráda vyvrátila mýty, které o depresi kolují. Vím totiž, že lidé trpící touto, ale i jakoukoliv jinou psychickou poruchou, se často potýkají s nejrůznějšími soudy a výroky od lidí, kteří s depresemi žádnou zkušenost nemají."  Deprese je života ohrožující nemoc klasifikovaná v MKN-10 (mezinárodní klasifikace nemocí a souvisejících zdravotních problémů). 

Deprese vzniká různými způsoby. Podle příčiny vzniku se dělí na:

a) Endogenní – příčina vzniku je v poruše chemie mozku.

b) Farmakologickou – způsobená léky či jinými přípravky (vznik depresivních stavů může vyvolat např. i hormonální antikoncepce).

c) Organickou – vzniká při poškození mozku (úrazy hlavy, nádor...).

d) Reaktivní – vzniká jako reakce na stresovou událost či trauma.

Deprese se podle závažnosti dělí také do epizod:

 1. lehká - jedinec je smutný, bez energie a nálady, ale zvládá vykonávat denní činnosti

 2. středně těžká - člověk je nešťastný, přestává být schopný vykonávat práci, ztráta zájmu o vše

 3. těžká - v této fázi se o sebe dotyčný téměř nedokáže postarat a vykonávat základní potřeby (hygiena apod.), většinu doby prospí/proleží a není schopen vykonávat jakoukoliv činnost nebo velmi těžce a bez jakéhokoliv zaujetí

 4. těžká s psychotickými příznaky - stejné příznaky jako u těžké deprese, ale doprovázena bludy a halucinacemi (slyšení hlasů, vidění postav, pocit, že nás někdo sleduje...)

Jako u jakékoliv nemoci je těžké představit si, jak se jedinec opravdu cítí, pokud jsme si nemocí sami neprošli. Tímto článkem bych chtěla vyjádřit podporu všem, kteří se s depresemi léčí/léčili a často museli slýchat věty, které je v léčbě brzdí. Jimi jsou například:

JAK MŮŽEŠ MÍT V TVÉM VĚKU DEPRESI?

Bohužel i malé dítě může trpět těžkou formou deprese. Na věku nezáleží. Často slyšíme, že malé děti či dospívající depresemi trpět nemůžou, ale opak je pravdou. To, že nemají starosti dospělých lidí, nechodí do práce a prožívají podle ostatních "šťastné dětské roky" ještě neznamená, že se to nemůže stát. Dětství je podle mého názoru hodně náročné období života a u povahově slabších jedinců bohužel dochází ke vzniku psychických onemocnění už v raném věku.

VSTAŇ A NEPŘEMÝŠLEJ O TOM, JAK SE CÍTÍŠ.

Velmi bolestivá věta, která v lidech s depresí může vyvolat ještě větší pocit méněcennosti a vnitřní sebedestrukce. Mají totiž pocit, že jsou úplně k ničemu a jejich stav vlastně není tak závažný. Člověk s depresí není líný, ale psychickou vyčerpaností přichází i o tu fyzickou a opravdu není schopen vykonávat každodenní činnosti. Naopak je třeba tyto lidi chválit za sebemenší pokrok (např. procházka venku, umytí si hlavy, příprava snídaně, ...).

SEBEVRAŽDENÉ MYŠLENKY NEJSOU MYŠLENÉ VÁŽNĚ.

Bohužel mohou být. Je pravda, že jsou případy, kdy dotyčný sebevražedné řeči vede jen pro to, aby upoutal pozornost okolí, ale ve většině případů člověka tyto myšlenky opravdu pronásledují a podle statistik sebevraždu spáchá 10-15 % lidí trpících psychickým onemocněním (pokud mají sebevražedné sklony).

PRÁŠKY TI NEPOMŮŽOU, JDI VEN A BUDE TI DOBŘE.

Naopak, antidepresiva jsou zejména v prvních týdnech léčby velice důležitá, obzvláště pokud člověk prožívá těžkou formu deprese. Pro začátek mohou nemocného postavit na nohy a být skvělou pomocí pokračovat dále psychoterapií, ať už individuální nebo např. rodinnou, vedením si deníku, pravidelným pohybem na čerstvém vzduchu, změnou skladby stravy apod. Naopak drogy a alkohol nemoc prohlubují.

Autor: Viktorie Soukupová