Mnohočetná porucha osobnosti

21.09.2021

Člověk s několika identitami v jednom těle, je to vůbec možné? 

Možná jste viděli film "Split" nebo krapet starší film "Tři tváře Evy". V obou filmech je snaha přiblížit lidem to, jak funguje určitá porucha. Člověk s několika identitami v jednom těle, je to vůbec možné? Tato porucha se jmenuje mnohočetná porucha osobnosti neboli disociativní porucha identity (DID) a v mezinárodní klasifikaci nemocí je značená F44.8. V poslední době zájem o tuto poruchu roste, převážně kvůli její tajemnosti a komplikovanosti, a možná právě z tohoto důvodu čtete tento článek.

Pro začátek si řekneme, co jsou disociativní poruchy. Základem všech disociativních poruch je "disociace" neboli rozštěpení psychické identity, dislokace pocitu já a jeho složek, derealizace. Samotný pojem disociativní zavedl Pierre Janet.

Důležité je zmínit, že mnohočetná porucha osobnosti je nejkomplexnější ze všech disociativních poruch a stejně tak je i dosti vzácná. Obecně se předpokládá, že vzniká následkem silného traumatu, který daný jedinec zažije většinou v dětství, a to ve věku, kdy identita jedince ještě není úplně utvořená. Dané trauma zůstává pouze v paměti jediné identity. Tím klíčovým traumatem bylo v několika známých případech (Truddi Chase, Robert B. Oxman aj.) psychické i fyzické týrání nebo znásilnění v prvních letech života dítěte.

autor: Kateřina Dagmar