Mediace jako prostředek řešení konfliktů

11.11.2021

Co je to mediace?

Mediace pochází z latinského slova mediare, což znamená střed, být ve středu. Význam tohoto slova je průvodcem celého procesu mediace. Mediátorem je tedy ten, který je uprostřed mezi dvěma stranami.

Mediaci najdete v polovině cesty mezi soudy a vyjednáváním. U soudu se rozhoduje za vás, a to jak o průběhu jednání, tak o výsledku. Při vyjednávání naopak ovlivňujete cíleně obojí, tedy jak průběh, tak i výsledek. Nejste ovšem sami, kdo má tuto "moc". Ve vyjednávání obě strany směřují k tomu, aby dosáhly svého cíle.

Oproti tomu mediace je tvořivá, dobrovolná a odmítá manipulaci. Ponechává stranám rozhodnutí o tom, zda a na čem se dohodnou. Starost o proces, jak k rozhodnutí dojdou, svěřují nestrannému expertovi, mediátorovi.

Jde tedy o proces, kterého se účastní minimálně tři lidé. Každá strana má právo účastnit se mediace se svým právním zástupcem. Jeho přítomnost může být pro stranu významně užitečná, a to především kvůli právním otázkám, jež mohou vyvstat v průběhu mediace, a s nimiž může právní zástupce svému klientovi na místě poradit, bez nutnosti mediaci přerušit. V některých případech je také přínosné zapojit do procesu mediace i děti, nové partnery a případně další osoby, kterých se situace týká.

Je nutná příprava?

Mediace je v podstatě rozhovor mezi stranami, který koriguje mediátor. Na stranách je rozhodnutí o tom, co vše bude během mediace předmětem jednání, jak daleko se v mediaci dostanou a jak bude vypadat její výsledek; může to být například dohoda nebo částečná dohoda. Je tedy užitečné, aby na mediaci přišly strany připraveny. Účastníci mají k dispozici potřebné údaje, dokumenty a ujasněnou strategii vyjednávání. Je důležité mít přesnou představu o tom, jaká dohoda je pro strany ideální, přijatelná, nebo naopak, kdy je lepší se spíše nedohodnout než dohodnout.

Není to však nic složitého. Mediátor vám dopředu poskytne základní informace a seznámí vás s principy, účelem a průběhem mediace, společně s rozdělením rolí při tomto procesu. Zpravidla také zašle smlouvu o provedení mediace, kterou společně se stranami uzavře v případě, že mají o jeho služby zájem. V rámci prvního setkání s mediátorem si případně objasníte další dotazy a zkonkretizujete specifické požadavky pro mediaci.

autoři: Mgr. Diana Lokajíčková a Ing. Veronika Portešová

12/2021 - Prosincové vydání 09