Kouzelný stav jménem Flow

07.11.2021

Stalo se vám někdy, že jste při nějaké činnosti zapomněli na čas a pouze prožívali daný okamžik? Možná to byl právě stav flow, který vás pohltil.

Co se pod tímto pojmem skrývá? 

Flow bývá popisováno jako: "stav plynutí, bytí právě v daném okamžiku", nebo také jako: "zaujetí činností". Autorem tohoto pojmu je americký psycholog maďarského původu Mihaly Csikszentmihalyi a zařadili bychom ho do směru pozitivní psychologie. Ta se zjednodušeně řečeno zabývá pozitivními emocemi, tím, co nás činí šťastnými. Csikszentmihalyi své první výzkumy prováděl na umělcích. Zjistil, že umělci, plně soustředěni na svou tvorbu, zapomínali na základní potřeby jako je například spánek.

Stav flow se pojí s mnoha oblastmi života. Je to nejen volný čas, ale je také často skloňované ve sportu nebo v pracovní sféře. Dosáhnout tohoto stavu můžete ale i v rámci zcela běžných aktivit jako je žehlení nebo řízení auta. Dosažení stavu je popisované slovy jako soustředěnost, klid, vnitřní motivace či až pocitem extáze.

Principy pro dosáhnutí tohoto stavu jsou například to, že se na danou činnost plně soustředíte (až tak, že zapomenete i na únavu nebo své další potřeby), že jste schopni ji zvládnout, máte k dispozici zpětnou vazbu nebo také, že při ní využíváte své schopnosti a dovednosti. Činnost má jasné zadání a cíle. Ztrácíte pak představu o času stráveném touto aktivitou. Z popisu principů vyplývá, že mluvíme o dvou aspektech, a to o dovednosti člověka a obtížnosti úkolu.

Obrázek znázorňuje vztah dvou zmíněných aspektů. Pokud je náročnost i dovednost vysoká, tak nastává stav flow. Při rozdílných kombinacích může nastat například úzkost nebo nuda. Jaký je váš zvolený cíl? Je velmi ambiciózní, nebo naopak velmi nízko nastavený? Jak se slučuje s tím, co umíte - s vašimi schopnostmi a dovednostmi?

Pokud je cíl příliš jednoduchý, zkuste ho nastavit výše, a pokud je pro vás naopak nedosažitelný, popřemýšlejte nad jeho rozpadem na dílčí cíle, které už jsou zvládnutelné. Jestliže chcete hledat flow v rámci svého pracovního místa, vyhledávejte úkoly, které jsou pro vás dostatečnou, ale dosažitelnou výzvou, které vás baví, na které se dokážete soustředit. Důležité je i v jaký čas se do jejich plnění zcela ponoříte. Mělo by se jednat o soustředění se na jeden úkol, nikoliv o multitasking. 

Mihaly Csikszentmihalyi
Mihaly Csikszentmihalyi

Zkuste se zbavit rušivých elementů, které by vás mohly rozptylovat (sociální sítě, televize, kontrola notifikací apod.). Stav může trvat kratší i delší čas třeba v délce několika hodin. Celkově má pro nás flow energizující účinky, protože se věnujete tomu, co vás baví, dává vám to energii, rozvíjíte se. Ideální samozřejmě je, pokud tento stav nacházíte ve své práci. 

A co se děje v mozku? Je uváděno, že mozek snižuje "svou aktivitu v oblasti prefrontálního kortexu a amygdaly, může své kapacity následně věnovat vrcholovému výkonu... člověk se cítí doslova všehoschopný"5.

Možná marně hledáte v paměti aktivitu, při které jste takový stav zažili. Inspirací vám pak mohou být děti, které tento stav při dětské hře a volnočasových aktivitách zažívají často. Co vás bavilo jako malé děti? Jaké činnosti jste se rádi věnovali? Byl to nějaký sport, stavění kostek z Lega, kreslení nebo třeba hra na hudební nástroj? Pro zájemce doporučuji knihu přímo od Csikszentmihalyiho, která se jmenuje Flow: O štěstí a smyslu života.

autor: Helena Pechová