Kouzelný stav jménem Flow

07.11.2021

Stalo se vám někdy, že jste při nějaké činnosti zapomněli na čas a pouze prožívali daný okamžik? Možná to byl právě stav flow, který vás pohltil.

Co se pod tímto pojmem skrývá? 

Flow bývá popisováno jako: "stav plynutí, bytí právě v daném okamžiku", nebo také jako: "zaujetí činností". Autorem tohoto pojmu je americký psycholog maďarského původu Mihaly Csikszentmihalyi a zařadili bychom ho do směru pozitivní psychologie. Ta se zjednodušeně řečeno zabývá pozitivními emocemi, tím, co nás činí šťastnými. Csikszentmihalyi své první výzkumy prováděl na umělcích. Zjistil, že umělci, plně soustředěni na svou tvorbu, zapomínali na základní potřeby jako je například spánek.

Stav flow se pojí s mnoha oblastmi života. Je to nejen volný čas, ale je také často skloňované ve sportu nebo v pracovní sféře. Dosáhnout tohoto stavu můžete ale i v rámci zcela běžných aktivit jako je žehlení nebo řízení auta. Dosažení stavu je popisované slovy jako soustředěnost, klid, vnitřní motivace či až pocitem extáze.

Principy pro dosáhnutí tohoto stavu jsou například to, že se na danou činnost plně soustředíte (až tak, že zapomenete i na únavu nebo své další potřeby), že jste schopni ji zvládnout, máte k dispozici zpětnou vazbu nebo také, že při ní využíváte své schopnosti a dovednosti. Činnost má jasné zadání a cíle. Ztrácíte pak představu o času stráveném touto aktivitou. Z popisu principů vyplývá, že mluvíme o dvou aspektech, a to o dovednosti člověka a obtížnosti úkolu.

autor: Helena Pechová