Jedovaté vztahy

12.10.2021

Žijete nebo pracujete s někým, kdo vás neustále kontroluje, kritizuje, neuznává vaše názory a organizuje vám život? Zesměšňuje vás, všechno ví nejlíp a chce vás měnit? Pak jde o toxický vztah, který je nepříjemný, vyčerpávající a dlouhodobě neúnosný. Jak z něj ven?

Lillian Glass, kalifornská odbornice na komunikaci a psychologii, ve své knize Toxic People definovala toxický vztah jako "jakýkoli vztah mezi lidmi, kteří se navzájem nepodporují, kde dochází ke konfliktu a jeden se snaží podkopat sebedůvěru druhého, kde je konkurence, neúcta a nedostatek soudržnosti." 

Každý vztah prochází vzestupy a pády, ale jak říká Lillian Glass, vztah, který je toxický, je pro lidi, kteří v něm žijí, vyčerpávající natolik, že negativní momenty převažují. A podle lékařky Kristen Fuller, která se specializuje na duševní zdraví, jsou takové vztahy pro jednoho nebo i pro oba účastníky, psychicky, emocionálně a fyzicky škodlivé. 

Proč vznikají?

Různě narušené a toxické vztahy můžou vzniknout nejen mezi partnery, ale i mezi kolegy na pracovišti, mezi učitelem a žákem, mezi sourozenci či mezi rodiči a dětmi. Jak říká koučka Jana Řehulková, příčin, které za špatným vztahem stojí, bývá samozřejmě celá řada. "O skutečnou toxicitu se jedná převážně ve vztazích partnerských. Bolestné zážitky z jiných vztahů, naše emoční šrámy způsobí, že jsme mnohem citlivější a zranitelnější v budoucích partnerských vztazích. Velmi často mívají původ právě v období dětství, pokud vztahové vazby s rodiči byly nejisté, když rodiče neposkytli svým dětem dostatečné emoční napojení, bezvýhradnou lásku, jistotu, oporu a bezpečí. 

Zvláště emocionální chladné matky mohou svým dětem do budoucích vztahů slušně zavařit. Ale třeba i ponižování ze strany spolužáků, šikana, ztrapňování učitelem, bossing, špatná zkušenost z předchozího vztahu - to všechno v nás zůstává, někdy dokonce na celý život. A když nám někdo další zabrnká na naši zraněnou citlivou strunu, rozehraje opět celý koncert bolesti," vysvětluje koučka. Důležité je uvědomit si, že o toxicitě vztahu rozhodujete vy sami. Je na vás, jestli si necháte toxické chování líbit, jestli partnerovi (kolegovi, šéfovi...) poskytnete prostor pro jeho chování.

autor: Mgr. Jana Řehulková