Jak si přirozeně zlepšit paměť

29.05.2022

Jak si přirozeně zlepšit paměť

1. Dostatečně spěte

Spousta studentů a dalších lidí, kteří se například živí herectvím nebo jinou náročnější prací, kde musí mít v paměti neskutečnou škálu informací, má problém s učením právě proto, že svému tělu nedopřávají dostatek spánku nebo mouhou vznikat spánkové poruchy. Informace, které získáte večer, se vám ve spánku totiž trvaleji uloží. A nejlépe uděláte, pokud si je ráno zopakujete. 

Doporučuje se šest až devět hodin spánku denně, a pokud možno nepřerušovaně.

2. Meditujte

Při meditaci se učíte uklidňovat své tělo i duši. Snažíte se při ní na nic nemyslet a nevzpomínat. Meditace díky tomu zlepšuje prostorovou paměť.

3. Trénujte mindfulness

Když člověk provádí techniku mindfulness, soustředí svou pozornost jen na přítomný okamžik, věnuje se mu, nehodnotí jej a nic neočekává. Tato technika pomáhá v zapamatování daných okamžiků, podporuje větší soustředěnost a zbavuje nás stresu.

4. Posilujte paměť a cvičte i fyzicky

Jak se říká, opakování je matkou moudrosti. Informace, které si chcete zapamatovat, je dobré si připomínat, dávat je do souvislostí a snažit se je pochopit. Kromě toho k posílení kognitivních funkcí (včetně paměti nebo rychlého myšlení) pomáhá např. i fyzické cvičení jako třeba jóga nebo jen obyčejné chození na procházky.

5. Omezte pití alkoholu a jezte vyváženou stravu

Ve střední části spánkového laloku se nachází limbický systém, kde můžete najít tzv. hippocampus, který je pro ukládání informací důležitý a také slouží k prostorové orientaci. Při výzkumech této části mozku bylo zjištěno, že užívání alkoholu tuto část značně poškozuje a její poškození může být faktorem vzniku Alzheimerovy choroby.

Kromě tohoto omezení je dobré jíst vyváženou stravu, která obsahuje hodně antioxidantů. Mezi složky takové stravy patří např. ryby, bobule, hroznové víno či zelený čaj.

Autor: Eva Vostárková