Jaké jsou příznaky schizofrenie?

20.03.2022

Schizofrenie je duševním onemocněním, které se může projevovat několika různými způsoby, tudíž nelze naprosto přesně definovat, jak taková nemoc u člověka probíhá. Člověk trpící schizofrenií totiž může vykazovat 1 nebo klidně i více příznaků. Intenzita a četnost příznaků se může lišit a v mírném stádiu mohou příznaky na nějakou dobu dokonce úplně vymizet. Pro lepší přehlednost rozdělím příznaky schizofrenie do 5 skupin:

Pozitivní příznaky:

Název těchto příznaků nevypovídá nic o tom, zda jsou dopady na člověka pozitivní či negativní. Pozitivní příznaky jsou pojmenovány jako pozitivní z toho důvodu, že se u zdravých osob nikdy neprojevují. Schizofrenní člověk je tedy prožívá jako něco "navíc". Tyto příznaky schizofrenie jsou způsobeny narušenou biochemickou rovnováhou v mozku, ve kterém se důsledkem toho vytváří nadbytek dopaminu. Patří mezi ně halucinace a bludy.

Bludy se u schizofrenní osoby projevují jako podivné a často také chybné úsudky o skutečnosti. Nemocný může mít pocit, že mu ostatní lidé čtou myšlenky, stojí proti němu a ovládají ho. Může být také přesvědčen o tom, že je pronásledován nebo kontrolován nějakou vyšší sílou.

Halucinace se u člověka trpícího schizofrenií projevují především jako sluchové. Osoba může slyšet hlasy lidí, kteří se nevyskytují v jejím okolí. Tyto hlasy bývají často negativní, útočné nebo agresivní a nemocný jim může lehce podléhat. Vizuální halucinace se u schizofrenie téměř neobjevují. V malé míře se mohou objevovat halucinace čichové, chuťové či hmatové.

Negativní příznaky

Druhou skupinou jsou příznaky negativní, které jsou způsobeny deficitem dopaminové aktivity v mozku. Nemocný přichází o určité schopnosti, které normální člověk má. Toto "ochuzení" se projevuje především zploštěním emocí, poklesem motivace či emoční lhostejností.

Nemocný mívá potíže s prožíváním a vyjadřováním pocitů a zároveň s chápáním pocitů u druhých lidí. Pociťuje sníženou míru empatie a při zhoršení takového stavu se často rozhodne od lidí úplně izolovat.

Schizofrenie může způsobit i určitý pokles motivace, při kterém má člověk problém začít nebo dokončovat činnosti, které by v normálním stavu rád dělal. Nemocný ztrácí zájem o činnosti, které mu přinášejí radost, trpí pocity zbytečnosti, bezcennosti a v extrémním případech přichází také myšlenky na sebevraždu.

Afektivní příznaky

Třetí skupinou příznaků jsou příznaky afektivní, které se projevují poruchami nálad. Často pod tyto poruchy spadá i deprese, která způsobuje skleslost, únavu, sníženou sebedůvěru a pocity méněcennosti.

Nemocný může mít obtíže s koncentrací a pamětí. Jeho myšlenkové procesy se zpomalují, trpí často zapomnětlivostí a způsobuje mu problém plánování každodenních činností. V extrémním případech dochází k zanedbávání hygieny či k nevhodným stravovacím návykům. Tyto příznaky mohou být opět způsobeny biochemickou nerovnováhou v mozku, ale časem také poškozením nervových buněk. V následku schizofrenie se však nesnižuje hodnota inteligenčního kvocientu nemocného jedince.

Příznaky duševní dezorganizace

Čtvrtou, poslední skupinou, jsou příznaky spojené s duševní dezorganizací. Patří sem především poruchy myšlení a dezorganizace chování. Nemocný mívá problémy s jasným uvažováním a chápáním slov druhých osob. Často mohou být i jeho slova nesrozumitelná pro ostatní. Schizofrenní člověk může vykazovat podivné chování, používat bizarní gesta a jeho pohyby mohou být celkově zpomalené či naopak abnormálně zrychlené.

Překážky v léčbě:

    • Poruchy paměti - zapomenutí na léky

Autor: redakce