Haló efekt

15.09.2021

Proč jsou lidé s brýlemi vnímáni jako inteligentnější?

Přemýšleli jste někdy, proč se nám lidé v drahém oblečení zdají na první pohled jako mnohem bohatší? Nebo proč jsou jedinci s brýlemi viděni jako mnohem inteligentnější? Tyto a další podobná zkreslení našeho vnímání způsobuje právě haló efekt.

Haló efekt je označován jako jedna z nejčastějších chyb v sociální percepci (= ve vnímání druhých lidí). Konkrétně spočívá v tom, že hodnotíme druhého podle výrazného znaku jeho osobnosti, který pozorujeme, popřípadě jsme o něm slyšeli. Vzniká, když dotyčného vidíme poprvé, nebo po dlouhé době.

Může se jednat jak o vzhledový, tak povahový znak, který v našich očích vyčnívá a ostatní důležité odsouvá do pozadí. Díky tomuto odsunutí ostatních rysů nám zároveň dominantní rys zabarvuje to, jak vnímáme celkově dotyčnou osobu. Jinými slovy - z tohoto jednoho znaku vyvozujeme i další, popřípadě ty další znaky už vnímáme zkresleně.

Autor: Karolína Ribárová