Forenzní psychologie

27.09.2021

Génius po boku policistů?

V posledních letech se na nás z televizních obrazovek doslova valí seriály s kriminalistickou tematikou. V těchto pořadech se detektivové a vyšetřovatelé snaží odhalit pachatele trestních činů. Nezřídka se po jejich boku pohybují geniální psychologové, kteří na základě rozmístění věcí na místě činu dokáží bleskurychle odhadnout věk, osobnostní charakteristiky i způsob myšlení pachatele. A na základě těchto geniálních poznatků policie pachatele velice brzo dopadne. Realita prezentovaná v těchto pořadech je vzdálená realitě práce forenzního psychologa. A právě proto jsem se rozhodla v tomto krátkém článku přiblížit, co to vlastně ta forenzní psychologie je a kde všude se můžete s forenzním psychologem setkat.

Forenzní psychologie pomáhá orgánům činným v trestním řízení - policistům, státním zástupcům, soudcům - lépe se vyznat v psychologických procesech a v chování osob, a to nejen tedy v chování pachatelů, ale také svědků a samotných obětí.

Teorie a historie forenzní psychologie

Forenzní psychologie je aplikovaná psychologická disciplína. Zabývá se především tím, jak se lidé chovají, co cítí a prožívají v situacích, které jsou mimo zákon. Název forenzní psychologie v sobě ukrývá psychologii kriminalistickou, kriminologickou, soudní, penitenciární, postpenitenciární a viktimologickou.

První zmínky o forenzní psychologii nalezneme již na konci 18. století. Jako vědní disciplína se však začala rozvíjet teprve na přelomu 19. a 20. století. Zasloužil se o to především rakouský kriminalista a právník Hans Gross, který je autorem knihy Kriminal-Psychologie. 

autor: PhDr. Michaela Miechová