Co je spánková porucha a její typy

24.04.2022

Spánkové poruchy často nevznikají samostatně, ale spíše jako doprovodný důsledek či příznak jiné poruchy nebo onemocnění. Problémy se spánkem jsou dnes již běžnější, vyskytují se přibližně u 10 % populace, navíc existuje mnoho typů těchto poruch a každá většinou souvisí s jinými faktory. 

Typy spánkových poruch jsou následující: hypersomnie (nadměrná spavost), parasomnie (probouzení), insomnie (nespavost), dýchací poruchy spojené se spánkem, abnormální pohyby spojené se spánkem a poruchy spánku související s jinou poruchou, která může být např. psychosomatického charakteru. U takových poruch bývají ty spánkové jen doprovodným charakterem či symptomem, patří mezi ně např. alkoholismus, Parkinsonova porucha, spavá nemoc, Alzheimerova porucha nebo různé typy psychóz.

Hypersomnie

Nadměrná denní spavost, jež takto nazýváme, se projevuje hlavně tím, že člověk nedokáže být pozorný a bdělý během denní doby. Je bud' primární, kdy dochází k neurologickému onemocnění spánku, nebo sekundární, kdy hypersomnie pouze doprovází jiné onemocnění nebo je nežádoucím účinkem léku.

Pod hypersomnické poruchy spadá hlavně kataplexie, při které nastává náhlá porucha svalového tonu. Té předchází emoce (např. smích) a po ní následuje často pád osoby při zachovaném vědomí. Druhou význačnou poruchou je narkolepsie, při tomto onemocnění člověk nemá schopnost správné regulace biorytmů. Přes den upadá do náhlého spánku a v noci se probouzí. Tyto dvě poruchy často mohou působit společně, narkolepsie je navíc částečně dědičná. Mezi další podobné poruchy můžeme zařadit například Kleineho-Levinův syndrom nebo jet lag syndrom (pásmová nemoc).

Parasomnie

Parasomnií jmenujeme ty poruchy nebo problémy, které zahrnují abnormální chování či fyziologické projevy, probíhající v první třetině noci. Jejich průběh si člověk často nepamatuje a projevují se až u 15 % populace. Parasomnické poruchy se dělí podle toho, kdy nebo v které fázi spánku se odehrávají.

Během usínání jsou nejčastější poruchou hypnagogické záškuby, s nimiž má zkušenost až 70 % populace. Jde o spontánní svalové záškuby končetin, popřípadě hlavy, a způsobuje je většinou stres či nadbytek kofeinu. Dále mohou nastat také hypnagogické halucinace nebo spánková obrna.

V NREM fázi už toho můžete zažít více. Nejznámější poruchou odehrávající se v této spánkové fázi je somnambulismus (náměsíčnost), kdy se jedinec v noci probudí a vstane z lůžka. Ráno si obvykle nic nepamatuje, z toho důvodu se doporučuje okolí pacienta zabezpečit. V horších případech lékař předepisuje benzodiazepiny. Mezi další příklady patří noční děsy, noční můry, bruximus (skřípání zubů) a mnoho dalších. Tyto poruchy se nejvíce projevují u dětí.

Insomnie

Toto označení zahrnuje poruchy, při kterých se člověk vzbudí s pocitem nevyspání, nekvalitního spánku, popisuje potíže s usínáním, mělký spánek a celkově jeho problematický průběh. Insomnické problémy se většinou kombinují s dalšími spánkovými poruchami.

Insomnií existuje více typů. Méně se vyskytují přechodná a krátkodobá, přičemž jejich průběh provází přes den stresové situace a opět se léčí benzodiazepiny. Po dlouhodobém užívání ovšem může vzniknout na těchto lécích závislost.

Chronická insomnie je o něco komplikovanější, neboť vzniká například při nadměrném obsahu alkoholu či kofeinu v krvi, při špatné spánkové hygieně, stresu nebo může být doprovodným důsledkem jiné poruchy, mezi které patří například Parkinsonova porucha, osteoartróza či bolesti hlavy. Někdy ji také způsobuje užívání některých léků, konkrétně hypnotik, steroidů, apod.

Dýchací poruchy spojené se spánkem

Všichni ji známe, ačkoliv název syndrom spánkové apnoe nám toho možná moc neřekne. Jde v podstatě o klasické chrápání s periodickými apnoickými pauzami. Tyto pauzy jsou příčinou nižší saturace kyslíku, tudíž dochází k útlumu aktivity dechového centra. Apnoické pauzy se mohou vyskytnout až pětkrát do hodiny a trvání jedné je přibližně do deseti sekund.

Abnormální pohyby spojené se spánkem

U tohoto odvětví uvedu opět jen jeden příklad, zato ten nejobvyklejší. Syndrom neklidných nohou. Tento syndrom charakterizují záškuby a nepříjemné pohyby dolních končetin, které se projevují hlavně před usnutím a spánku následně brání. Spousta nemocných s touto poruchou o svých problémech ani neví, jelikož ve chvíli, kdy učiní končetinami sami nějaký pohyb, záškuby skončí.

Autor: Eva Vostárková